Όροι χρήσης

Αυτή η συμφωνία περιγράφει τις υποχρεώσεις σας ως μέλος και εξηγεί τις υποχρεώσεις μας (εφ’ εξής eBest) απέναντι σε σας. Με την εγγραφή σας ως μέλος του eBest συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και τις διατάξεις:

 

1. Ιδιότητα μέλους και ακυρώσεις λογαριασμών

Το eBest επιτρέπει μόνο έναν λογαριασμό ανά άτομο. Πρέπει να κατοικείτε εντός της ελληνικής ή κυπριακής επικράτειας για να έχετε το δικαίωμα να ανοίξετε και να διατηρείτε έναν λογαριασμό στο eBest όπως επίσης και για να μπορείτε να λάβετε επιστροφή χρημάτων επί των αγορών σας (cashback)..

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ιδιότητα μέλους. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τον λογαριασμό σας στο eBest χωρίς ειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση μας .

 

2. Ανταμοιβές/επιστροφή χρημάτων (Cashback)

Ως μέλος του eBest θα κερδίζετε ένα ποσοστό από τα διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα όπως διευκρινίζονται στην ιστοσελίδα του eBest.

 

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να ενημερώνουμε ευκρινώς για το ποσό ή το ποσοστό της επιστροφής επί τον αγορών που προσφέρει το κάθε κατάστημα ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λανθασμένης αναγραφής του ποσού ή ποσοστού που εσείς θα λαμβάνετε.

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες οι συναλλαγές που κάνετε δεν πραγματοποιούνται με μας αλλά τον μεμονωμένο λιανοπωλητή/ηλεκτρονικό κατάστημα.

 

Ο λογαριασμός σας στο eBest θα πιστωθεί μόνο αφού επιβεβαιωθεί η συναλλαγή σας από τον λιανοπωλητή/ηλεκτρονικό κατάστημα. Μερικές φορές αυτό συμβαίνει αμέσως, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πρέπει πρώτα να λήξει η ημερομηνία επιστροφής των προϊόντων που αγοράσατε (αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι τις 30 ημέρες και μεταβάλεται αναλόγως της πολίτικης επιστροφών του έκαστου ηλεκτρονικού καταστήματος).

 

Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση επιστρεφόμενων αγαθών ή ακύρωσης παραγγελίας η επιστροφή χρημάτων δεν πραγματοποιείται .

 

Οι ανταμοιβές (Cashback) μπορούν να πληρωθούν μόνο όταν το μέλος του eBest έχει περάσει από τη διαδικασία της εισόδου στο λογαριασμό του (login) και έχει πρόσβαση στην περιοχή του λιανοπωλητή/ ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω μιας σύνδεσης (link) της ιστοσελίδας.

 

Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά και αναφέρονται από το λιανοπωλητή/ ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα eBest θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι ο λιανοπωλητής/ ηλεκτρονικό κατάστημα υποβάλλει την έκθεση με της ηλεκτρονικές συναλλαγές σωστά. Εάν όμως οι επιστροφές (cashback) σε πωλήσεις αποτύχουν να αναφερθούν από τα συστήματα λιανοπωλητών/ηλεκτρονικών καταστημάτων στην αγορά/συναλλαγή σας δεν μπορούμε να θεωρηθούμε αρμόδιοι και υπεύθυνοι για αυτό. (Στη σπάνια περίπτωση που αυτό εμφανιστεί θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διαπραγματευτούμε την ανταμοιβή cashback από το λιανοπωλητή εξ ονόματός σας. Εντούτοις η τελική απόφαση είναι του λιανοπωλητή).

 

3. Πληρωμή/Επιστροφή χρημάτων

Οι πληρωμές Cashback εκδίδονται μηνιαία, ανά 30 ημέρες για τα υπόλοιπα του λογαριασμού σας και εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα 15 Ευρώ. Οι λογαριασμοί που έχουν υπόλοιπο κάτω από αυτό το ποσό θα μεταφερθούν στον επόμενο μήνα.

 

Εάν μια πληρωμή καθυστερήσει από πλευράς των λιανοπωλητών/ηλεκτρονικών καταστημάτων ή πάψουν να καταβάλλονται, το eBest θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανακτηθεί το οφειλόμενο ποσό και να σας αποδοθεί. Εντούτοις το EBest δεν παρέχει καμία εγγύηση στην πληρωμή μέχρι να εισπραχθούν τα κεφάλαια από τους λιανοπωλητές ή τους διαφημιστικούς πράκτορές τους.

 

4. Ενημερωτικό δελτίο μελών

Όλα τα μέλη θα λαμβάνουν ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο, με προσφορές του eBest και των συνεργαζόμενων λιανοπωλητών/ηλεκτρονικών καταστημάτων. Είναι ένας όρος της ιδιότητας μέλους ότι παρέχετε και διατηρείτε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λάβετε αυτό το εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σημείωση: Σύμφωνα με την πολιτική μυστικότητάς μας η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν θα πωληθεί ή θα μοιραστεί ή θα νοικιαστεί σε έναν τρίτο.

 

5. Ανενεργοί Λογαριασμοί

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός σας του eBest σας είναι ανενεργός (μην παρουσιάζοντας καμία συναλλαγή) για μια περίοδο που υπερβαίνει τους 12 μήνες, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας.

 

6. Τροποποίηση της συμφωνίας

Μπορούμε να τροποποιήσουμε οποιoνδήποτε από τους όρους και τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την συμφωνία, οποιαδήποτε στιγμή και η ταχυδρόμηση μιας αναθεωρημένης συμφωνίας για το eBest μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγκειται στη διακριτικότητά μας.

 

7. Διάφορα

Αυτή η συμφωνία ρυθμίζεται και διέπεται από το δίκαιο και τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς αναφορά στους κανόνες που τηρούνται κατά την επιλογή των νόμων. Η παράλειψη μας να επιβάλουμε την ακριβή απόδοση οποιασδήποτε διάταξής αυτής της συμφωνίας δεν αποτελεί καμία παραίτηση του δικαιώματός μας να επιβάλουμε στη συνέχεια τέτοια παροχή ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτής της συμφωνίας.

 

8. Πολιτική Εχεμύθειας

Η πολιτική εχεμύθειας μας περιγράφει ακριβώς πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες λογαριασμού σας και τα μέτρα που παίρνουμε για να εξασφαλίσουμε τη εχεμύθεια σας.

 

Για κάθε μη καταγεγραμμένο(επισκέπτη) και άρα όχι μέλος της ιστοσελίδας μας, ο κεντρικός υπολογιστής του δικτύου μας δεν αναγνωρίζει αυτόματα καμία πληροφορία σχετικά με την περιοχή ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

 

Συλλέγουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εκείνους που επικοινωνούν με μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή που αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που προσφέρονται εθελοντικά από τα μέλη, όπως οι εγγραφές πληροφοριών και περιοχών ερευνών.

 

Δεν μοιραζόμαστε, πουλάμε ή νοικιάζουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ταχυδρομική διεύθυνση ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που φυλάσσουμε για σας σε οποιοδήποτε τρίτο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν το περιεχόμενο ιστοσελίδας μας και για να προσαρμόσουμε ανάλογα το περιεχόμενο του λογαριασμού κάθε μεμονωμένου επισκέπτη των σελίδων μας και για να παρέχουμε την εύρυθμη λειτουργία του λογαριασμού του και την λογιστική δυνατότητα για τις επιστροφές (cashback) από εμάς και τους συνεργάτες μας (ηλεκτρονικά καταστήματα) από όπου μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε και να πραγματοποιήσετε συναλλαγές..

 

Όσον αφορά στα «cookies»: Χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταγράψουμε τις χρήσεις-συγκεκριμένες πληροφορίες σε αυτά που οι χρήστες σελίδων έχουν πρόσβαση και επίσης στη διαδρομή ποιές επιστροφές (cashback) οφείλονται σε σας από τις αγορές σας με τους συνεργάτες μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Εταιρίας, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Εταιρίας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing .

 

Ο επισκέπτης / χρήστης της Εταιρίας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies, εάν δεν το επιθυμεί. Σε περίπτωση όμως που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Εταιρίας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Κατά διαστήματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες πελατών για τυχόν νέες, απρόβλεπτες χρήσεις –π.χ. νομικές κ.α.- που προκύπτουν, χωρίς κάθε φορά να τους προειδοποιούμε για αυτό. Εάν όμως οι πρακτικές πληροφοριών μας αλλάξουν σε κάποιο χρόνο στο μέλλον θα έρθουμε σε επαφή με εσάς προτού να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για αυτούς τους νέους λόγους για να σας ειδοποιήσουμε για την πολιτική αλλαγή και για να παρέχουμε σε σας τη δυνατότητα να αποχωρήσετε από την χρήση αυτών των νέων δυνατοτήτων/αλλαγών.

 

Οι πελάτες μπορούν να αποτρέψουν την χρήση των στοιχείων τους από τη χρησιμοποίηση τους για όλους τους λόγους, εκτός από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά κατά την εγγραφή τους στο eBest..

 

Κατόπιν ανάλογης αιτήσεως παρέχουμε στους επισκέπτες περιοχών την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες [ συμπεριλαμβανομένων των ιδιόκτητων πληροφοριών ] που διατηρούμε για αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των μοναδικών προσδιοριστικών πληροφοριών (π.χ.., αριθμός και κωδικός πρόσβασης μελών), πληροφορίες συναλλαγής (π.χ., ημερομηνίες κατά τις οποίες οι πελάτες έκαναν τις αγορές, ποσά και τύποι αγορών) και στοιχείων επαφής (π.χ., όνομα, διεύθυνση, τηλεφωνικός αριθμός).

 

Τα μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, ζητώντας αυτές μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείο.

 

Εάν θεωρείτε ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν ακολουθεί τη δηλωμένη πολιτική πληροφοριών της, μπορείτε να μας έρθετε σε επαφή μαζί μας στην διεύθυνση support@ebest.gr.